• Bộ môn Đầu máy toa xe - Khoa Cơ khí - Trường Đại học Giao thông Vận tải
You Are Here: Home » SV CẦN BIẾT » VĂN BẢN MẪU

mẫu đơn xin học lớp riêng và xác nhận điểm thi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   ĐƠN XIN HỌC HỌC KỲ PHỤ (LỚP RIÊNG)               Kính gửi:        -     Phòng Đào tạo Đại học -         Khoa (Viện) ……………………………………….. -         Bộ môn ……………………………………………..   Do chưa hoàn thành nhiệm vụ học tập và không đủ điều kiện tổ chức lớp theo quy định của Nhà trường học phần: -     ……………………………………………………. -         Số tín chỉ: ………….. ( ...

Read more

MẪU ĐƠN XIN BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ---------- ĐƠN XIN BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ   KÍNH GỬI: -  TRƯỞNG BỘ MÔN ĐẦU MÁY TOA XE -  HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TƯ CÁCH BẢO VỆ TỐT NGHIỆP BỘ MÔN ĐẦU MÁY TOA XE Tôi tên là: .................................................................................................................. Là học viên cao học khóa: ..................................... ...

Read more

Hướng dẫn trình bày và thủ tục xin bảo vệ luận văn thạc sỹ

Các bước thực hiện luận văn thạc sĩ. 1. Nhận đề tài ( Thông qua GVHD và bộ môn ) 2. Tìm tài liệu tham khảo tại các thư viện, tại các cơ quan, trường học... hoặc qua bạn bè... Đây là khâu rất quan trọng, để đảm bảo đồ án thành công. 3. Nghiên cứu sơ bộ tài liệu và đề tài, sau đó viết đề cương (sơ bộ) và thông qua giáo viên hướng dẫn. Đề cương sẽ giúp học viên khái quát vấn đề trước khi đi vào chi tiết. - Nộp ...

Read more

Mẫu đề cương luận văn cao học

mẫu đề cương luận văn thạc sĩ sau khi được giáo viên hướng dẫn thông qua sẽ được làm thành 3 cuốn. 01 Bộ môn; 01 GVHD; 01 phòng Đào tạo ĐH&SĐH mẫu được trình bày như mẫu sau: Mau De cuong LV Thac si   chú ý: mã các chuyên ngành đào tạo thạc sỹ do  bộ môn phụ trách: 1. Chuyên ngành : Kỹ thuật đầu máy xe lửa, toa xe mã số: 60.52.11 2. chuyên ngành: Khai thác bảo trì đầu máy xe lửa, toa xe mã số: 60.5 ...

Read more

Hướng dẫn trình bày luận văn thạc sỹ

Hướng dẫn trình bày luận văn thạc sỹ I. VỀ BỐ CỤC   Số chương của mỗi luận văn tuỳ thuộc vào từng chuyên ngành và đề tài cụ thể, nhưng thông thường bao gồm những phần và chương sau : -        Mở đầu: Trình bày lý do chọn đề tài, mục đích, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài. -        Tổng quan: Phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu đã có của các tác giả tro ...

Read more

Hướng dẫn trình bày đồ án tốt nghiệp Đại học

Để tạo mẫu chung cho sinh viên khi đóng quyển đồ án tốt nghiệp bộ môn Đầu máy toa xe hướng dẫn sinh viên khi làm và đóng đồ án tốt nghiệp phải tuân thủ theo các mẫu sau : 1. Hình thức trình bày: Theo thứ tự sau: - Trang bìa - Phụ bìa - Nhiệm vụ tốt nghiệp - Nhận xét của GVHD, Nhận xét của GVDD ( nếu có ) - Mục lục - Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt (nếu có) - Danh mục bảng biểu và hình vẽ (nếu có) - Mở đầ ...

Read more

© Bản quyền nội dung thuộc về Bộ môn ĐMTX phòng 605 A6 ĐHGTVT, Theme edit By ĐMTX

Scroll to top