• Bộ môn Đầu máy toa xe - Khoa Cơ khí - Trường Đại học Giao thông Vận tải
You Are Here: Home » Hoạt động khoa học

Công tác Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ sản xuất

Bộ môn Đầu máy-Toa xe là Bộ môn có truyền thống xuất sắc trong hoạt động NCKH của Trường Đại học Giao thông Vận tải. Bộ môn luôn xác định công tác nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cán bộ giảng viên trong Bộ môn. Toàn bộ các giảng viên của Bộ môn đều có chủ trì, tham gia các đề tài NCKH các cấp hoặc hướng dẫn sinh viên NCKH. Nhiều thầy cô giáo hiện đang thực hiện các đề tài nghiê ...

Read more

© Bản quyền nội dung thuộc về Bộ môn ĐMTX phòng 605 A6 ĐHGTVT, Theme edit By ĐMTX

Scroll to top