• Bộ môn Đầu máy toa xe - Khoa Cơ khí - Trường Đại học Giao thông Vận tải
You Are Here: Home » THƯ VIỆN

TCVN 9983: 2013 – Thiết kế toa xe

TCVN 9983: 2013 do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Bộ Giao thông vận tải đề nghị, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TCVN 9983: 2013 được xây dựng trên cơ sở tham khảo tiêu chuẩn đường sắt Trung Quốc TB/T 1335 – 1996: Quy phạm thiết kế và thử nghiệm bền. Lời nói đầu Trang 1 Phạm vi áp dụng 7 2 Tài liệu viện dẫn 7 3 Thuật ngữ và định nghĩa 7 4 Hồ sơ thiết k ...

Read more

QCVN 18:2011/BGTVT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KIỂM TRA, NGHIỆM THU TOA XE KHI SẢN XUẤT, LẮP RÁP VÀ NHẬP KHẨU MỚI National technical regulation on acceptance test of newly manufactured, assembled and imported railway cars QCVN 18:2011/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học – Công nghệ trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 67/2011/TT-BGTVT ngày 29 th ...

Read more

QCVN 16:2011/BGTVT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐỐI VỚI ĐẦU MÁY ĐIÊZEN KHI SẢN XUẤT, LẮP RÁP VÀ NHẬP KHẨU MỚI National technical regulation on technical requirements and inspection methods for newly manufactured, assembled and imported Diesel locomotives QCVN 16 : 2011/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn. Vụ Khoa học – Công nghệ trình duyệt. Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, ...

Read more

QCVN 15 : 2011/BGTVT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ YÊU CẦU AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT KHI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ National technical regulation on technical safety requirements and environmental protection of railway vehicles for periodical inspection QCVN 15 : 2011/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học - Công nghệ trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ ...

Read more

QCVN 08:2011/BGTVT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHAI THÁC ĐƯỜNG SẮT National technical regulation on railway operation QCVN 08:2011/BGTVT do Cục Đường sắt Việt Nam chủ trì biên soạn trên cơ sở tiêu chuẩn ngành 22TCN 340-05: Quy phạm kỹ thuật khai thác đường sắt, giữ nguyên kết cấu và nội dung cơ bản để chuyển đổi thành QCVN, Cục Đường sắt Việt Nam trình duyệt, Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số ......./2011/TT- ...

Read more

QCVN 06:2011/BGTVT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT National technical regulation on railway signalling QCVN 06:2011/BGTVT do Cục Đường sắt Việt Nam chủ trì biên soạn trên cơ sở tiêu chuẩn ngành 22TCN 341-05: Quy trình tín hiệu đường sắt, giữ nguyên kết cấu và nội dung cơ bản để chuyển đổi thành QCVN, Cục Đường sắt Việt Nam trình duyệt, Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 66/2011/TT-BGTVT ngày 28 ...

Read more

Quy chuẩn 348

Quy chuẩn 348 biên soan 2011 QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ YÊU CẦU AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT KHI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ National technical regulation on technical safety requirements and environmental protection of railway vehicle when periodical inspection MỤC LỤC 1.            Quy định chung.. 5 1.1.         Phạm vi điều chỉnh.. 5 1.3.         Giải thích từ ...

Read more

QUY TRÌNH SỬA CHỮA NHỎ TOA XE KHÁCH

QUY TRÌNH SỬA CHỮA NHỎ TOA XE KHÁCH  KHỔ ĐƯỜNG 1.000MM VÀ 1.435MM -------------------- Chương I. NGUYÊN TẮC CHUNG Chương II. SỬA CHỮA GIÁ CHUYỂN HƯỚNG chương III. SỬA CHỮA HỆ THỐNG HÃM (bao gồm: hãm gió ép, truyền động hãm, hãm tay) Chương IV. SỬA CHỮA MÓC NỐI VÀ ĐỠ ĐẤM Chương V. SỬA CHỮA BỆ XE, SÀN XE Chương VI. SỬA CHỮA THÂN XE VÀ CÁC BỘ PHẬN LIÊN QUAN Chương VII. SỬA CHỮA CÁC TRANG THIẾT BỊ NỘI Chương VI ...

Read more

QUY TRÌNH SỬA CHỮA LỚN TOA XE KHÁCH

QUY TRÌNH SỬA CHỮA LỚN TOA XE KHÁCH KHỔ ĐƯỜNG 1.000MM VÀ 1.435MM Chương I. NGUYÊN TẮC CHUNG Mục I. Phân loại, mục đích, địa điểm và kỳ hạn SCL lớn toa xe khách. Mục 2. Những việc phải làm khi đưa toa xe khách vào SCL. Mục 3. Thời hạn bảo hành chất lượng toa xe khách sau SCL. Mục 4. Quy định về việc sử dụng vật liệu, phụ tùng, lắp ráp các bộ phận chi tiết toa xe. Chương II. SỬA CHỮA GIÁ CHUYỂN HƯỚNG Mục 1. G ...

Read more

QUY TRÌNH SỬA CHỮA NHỎ TOA XE HÀNG

QUY TRÌNH SỬA CHỮA NHỎ TOA XE HÀNG KHỔ ĐƯỜNG 1.000MM VÀ 1.435MM Chương I: NGUYÊN TẮC CHUNG Mục 1: Phân loại, mục đích, địa điểm và kỳ hạn SCN toa xe hàng. Mục 2: Những công việc phải làm khi đưa toa xe vào SCN. Mục 3: Quy định thời hạn bảo hành chất lượng toa xe hàng sau SCN. Mục 4: Một số quy tắc sử dụng vật liệu, phụ tùng trong SCN toa xe hàng. Chương II: GIÁ CHUYỂN HƯỚNG TOA XE Mục 1: Giải thể giá chuyển ...

Read more

© Bản quyền nội dung thuộc về Bộ môn ĐMTX phòng 605 A6 ĐHGTVT, Theme edit By ĐMTX

Scroll to top