• Bộ môn Đầu máy toa xe - Khoa Cơ khí - Trường Đại học Giao thông Vận tải
You Are Here: Home » THƯ VIỆN (Page 2)

QUY TRÌNH SỬA CHỮA LỚN TOA XE HÀNG

QUY TRÌNH SỬA CHỮA LỚN TOA XE HÀNG Khổ đường 1,000m và 1,435m Chương I. NGUYÊN TẮC CHUNG Mục 1:  Phân loại, mục đích, địa điểm và kỳ hạn SCL toa xe hàng. Mục 2: Những việc phải làm khi đưa toa xe hàng vào sửa chữa lớn. Mục 3: Quy định thời hạn bảo hành chất lượng toa xe hàng sau SCL. Mục 4: Một số quy tắc sử dụng vật liệu, phụ tùng trong SCL toa xe hàng. Chương II. SỬA CHỮA, THAY THẾ GIÁ CHUYỂN HƯỚNG Mục 1: ...

Read more

© Bản quyền nội dung thuộc về Bộ môn ĐMTX phòng 605 A6 ĐHGTVT, Theme edit By ĐMTX

Scroll to top