• Bộ môn Đầu máy toa xe - Khoa Cơ khí - Trường Đại học Giao thông Vận tải
You Are Here: Home » THƯ VIỆN » TÀI LIỆU THAM KHẢO

QUY TRÌNH SỬA CHỮA NHỎ TOA XE KHÁCH

QUY TRÌNH SỬA CHỮA NHỎ TOA XE KHÁCH  KHỔ ĐƯỜNG 1.000MM VÀ 1.435MM -------------------- Chương I. NGUYÊN TẮC CHUNG Chương II. SỬA CHỮA GIÁ CHUYỂN HƯỚNG chương III. SỬA CHỮA HỆ THỐNG HÃM (bao gồm: hãm gió ép, truyền động hãm, hãm tay) Chương IV. SỬA CHỮA MÓC NỐI VÀ ĐỠ ĐẤM Chương V. SỬA CHỮA BỆ XE, SÀN XE Chương VI. SỬA CHỮA THÂN XE VÀ CÁC BỘ PHẬN LIÊN QUAN Chương VII. SỬA CHỮA CÁC TRANG THIẾT BỊ NỘI Chương VI ...

Read more

QUY TRÌNH SỬA CHỮA LỚN TOA XE KHÁCH

QUY TRÌNH SỬA CHỮA LỚN TOA XE KHÁCH KHỔ ĐƯỜNG 1.000MM VÀ 1.435MM Chương I. NGUYÊN TẮC CHUNG Mục I. Phân loại, mục đích, địa điểm và kỳ hạn SCL lớn toa xe khách. Mục 2. Những việc phải làm khi đưa toa xe khách vào SCL. Mục 3. Thời hạn bảo hành chất lượng toa xe khách sau SCL. Mục 4. Quy định về việc sử dụng vật liệu, phụ tùng, lắp ráp các bộ phận chi tiết toa xe. Chương II. SỬA CHỮA GIÁ CHUYỂN HƯỚNG Mục 1. G ...

Read more

QUY TRÌNH SỬA CHỮA NHỎ TOA XE HÀNG

QUY TRÌNH SỬA CHỮA NHỎ TOA XE HÀNG KHỔ ĐƯỜNG 1.000MM VÀ 1.435MM Chương I: NGUYÊN TẮC CHUNG Mục 1: Phân loại, mục đích, địa điểm và kỳ hạn SCN toa xe hàng. Mục 2: Những công việc phải làm khi đưa toa xe vào SCN. Mục 3: Quy định thời hạn bảo hành chất lượng toa xe hàng sau SCN. Mục 4: Một số quy tắc sử dụng vật liệu, phụ tùng trong SCN toa xe hàng. Chương II: GIÁ CHUYỂN HƯỚNG TOA XE Mục 1: Giải thể giá chuyển ...

Read more

QUY TRÌNH SỬA CHỮA LỚN TOA XE HÀNG

QUY TRÌNH SỬA CHỮA LỚN TOA XE HÀNG Khổ đường 1,000m và 1,435m Chương I. NGUYÊN TẮC CHUNG Mục 1:  Phân loại, mục đích, địa điểm và kỳ hạn SCL toa xe hàng. Mục 2: Những việc phải làm khi đưa toa xe hàng vào sửa chữa lớn. Mục 3: Quy định thời hạn bảo hành chất lượng toa xe hàng sau SCL. Mục 4: Một số quy tắc sử dụng vật liệu, phụ tùng trong SCL toa xe hàng. Chương II. SỬA CHỮA, THAY THẾ GIÁ CHUYỂN HƯỚNG Mục 1: ...

Read more

© Bản quyền nội dung thuộc về Bộ môn ĐMTX phòng 605 A6 ĐHGTVT, Theme edit By ĐMTX

Scroll to top