• Bộ môn Đầu máy toa xe - Khoa Cơ khí - Trường Đại học Giao thông Vận tải
You Are Here: Home » TIN TỨC » TIN TRONG NƯỚC (Page 2)

Phóng sự cân động tàu hỏa VTV2

Thông qua việc thực hiện đề tài cấp nhà nước mã số KC.03.21/06-10, các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Giao thông Vận tải đã nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thành công hệ thống tự động hoá cân động tàu hoả, đảm bảo các tính năng tương đương với sản phẩm nước ngoài. ...

Read more

© Bản quyền nội dung thuộc về Bộ môn ĐMTX phòng 605 A6 ĐHGTVT, Theme edit By ĐMTX

Scroll to top