• Bộ môn Đầu máy toa xe - Khoa Cơ khí - Trường Đại học Giao thông Vận tải
You Are Here: Home » SV CẦN BIẾT » VĂN BẢN MẪU » Hướng dẫn trình bày đồ án tốt nghiệp Đại học

Hướng dẫn trình bày đồ án tốt nghiệp Đại học

Để tạo mẫu chung cho sinh viên khi đóng quyển đồ án tốt nghiệp bộ môn Đầu máy toa xe hướng dẫn sinh viên khi làm và đóng đồ án tốt nghiệp phải tuân thủ theo các mẫu sau :
1. Hình thức trình bày: Theo thứ tự sau:
– Trang bìa
– Phụ bìa
– Nhiệm vụ tốt nghiệp
– Nhận xét của GVHD, Nhận xét của GVDD ( nếu có )
– Mục lục
– Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt (nếu có)
– Danh mục bảng biểu và hình vẽ (nếu có)
– Mở đầu
– Nội dung của đồ án, gồm các chương, mục, tiểu mục, … (theo mẫu gửi kèm)
– Kết luận và hướng phát triển của đồ án
– Tài liệu tham khảo
– Phụ lục
II. Hướng dẫn nội dung đồ án
Nội dung đồ án phải được trình bầy khúc chiết, chặt chẽ theo trình tự:
– Phần mở đầu: trình bầy lý do chọn đề tài, mục đích (các kết quả cần đạt được), đối tượng và phạm vi nghiên cứu, cơ sở khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu.
– Phần nội dung chính của đồ án gồm 3-4 chương: trình bầy tổng quan về đề tài, nội dung nghiên cứu của đề tài, các vấn đề cần giải quyết, cơ sở lý thuyết, phương pháp giải quyết các vấn đề nêu ra.
– Kết luận của đồ án: trình bầy những kết quả của đồ án một cách ngắn gọn, nêu những đề xuất mới hoặc kết quả mới.
– Danh mục tài liệu tham khảo (xếp theo hướng dẫn tại phụ lục kèm theo): chỉ bao gồm các tài liệu đã đọc và được trích dẫn hoặc được sử dụng về ý tưởng vào đồ án và phải được chỉ rõ việc sử dụng nó trong đồ án.
– Phụ lục (nếu có)
3. Cách trình bày đồ án:
Đồ án phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không được tẩy xoá, có đánh số trang, đánh số bảng biểu, hình vẽ, đồ thị.
a. Soạn thảo văn bản
Đồ án được sử dụng chữ Times New Roman, cỡ 13 hoặc 14 của hệ soạn thảo Winword hoặc tương đương; mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ; dãn dòng đặt ở chế độ 1,5 lines; lề trên 3 cm; lề dưới 3cm; lề trái 3,5cm; lề phải 2cm. Số trang được đánh ở giữa, phía dưới mỗi trang giấy. Nếu có bảng biểu, hình vẽ trình bày theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng là lề trái của trang, nhưng nên hạn chế trình bày theo cách này.
Số trang được đánh góc bên phải, phía trên của trang giấy.
Đồ án được in trên một mặt giấy trắng khổ A4 (210×297 mm).
b. Tiểu mục
Các tiểu mục của đồ án được trình bày và đánh số thành nhóm chữ số, nhiều nhất gồm 4 chữ số với số thứ nhất chỉ số chương (ví dụ 3.1.2.1. chỉ tiểu mục 1 nhóm tiểu mục 2 mục 1 chương 3). Tại mỗi nhóm tiểu mục phải có ít nhất hai tiểu mục, nghĩa là không thể có tiểu mục 2.1.1 mà không có tiểu mục 2.1.2 tiếp theo.
c. Bảng biểu, hình vẽ, phương trình
Việc đánh số bảng biểu, hình vẽ, phương trình phải gắn với số chương; ví dụ Hình 3.4 có nghĩa là hình thứ 4 trong Chương 3. Mọi bảng biểu, đồ thị lấy từ các nguồn khác phải được trích dẫn đầy đủ, ví dụ “Nguồn: Đường sắt Việt Nam năm 2006). Nguồn được trích dẫn phải được liệt kê chính xác trong danh mục Tài liệu tham khảo. Đầu đề của bảng biểu ghi phía trên bảng, đầu đề của hình vẽ ghi phía dưới hình. Thông thường, những bảng ngắn và đồ thị nhỏ phải đi liền với phần nội dung đề cập tới các bảng và đồ thị này ở lần thứ nhất. Các bản dài có thể để ở những trang riêng nhưng cũng phải tiếp theo ngay phần nội dung đề cập tới bảng này ở lần đầu tiên.
Các bảng rộng vẫn nên trình bầy theo chiều đứng dài 297 mm của trang giấy, chiều rộng của trang giấy có thể hơn 210 mm.

Hình 1.1. Cách gấp trang giấy rộng hơn 210cm
Chú ý gấp trang giấy này như minh hoạ ở Hình 1.1 sao cho số và đầu đề của hình vẽ hoặc bảng vẫn có thể nhìn thấy ngay mà không cần mở rộng tờ giấy. Cách làm này cũng có thể giúp để tránh bị đóng vào gáy của đồ án phần mép gấp bên trong hoặc xén rời mất phần mép gấp bên ngoài. Tuy nhiên nên hạn chế sử dụng các bảng quá rộng này.
Đối với những trang giấy có chiều đứng hơn 297mm (bản đồ, bản vẽ…) thì có thể để trong một phong bì cứng đính bên trong bìa sau đồ án.
Trong đồ án, các hình vẽ phải được vẽ sạch sẽ bằng mực đen để có thể sao chụp lại; có đánh số và ghi đầy đủ đầu đề; cỡ chữ phải bằng cỡ chữ sử dụng trong văn bản đồ án. Khi đề cập đến các bảng biểu và hình vẽ phải nêu rõ số của hình và bảng biểu đó (ví dụ: “…. được nêu trong bảng 4.1” hoặc “(xem hình 3.2)” mà không được viết “…được nêu trong bảng dưới đây” hoặc “trong đồ thị X và Y sau”).
Việc trình bầy phương trình toán học trên một dòng đơn hoặc dòng kép là tuỳ ý, tuy nhiên phải thống nhất trong toàn đồ án. Khi ký hiệu xuất hiện lần đầu tiên thì phải giải thích và đơn vị tính phải đi kèm ngay trong phương trình có ký hiệu đó. Nếu cần thiết, danh mục của tất cả các ký hiệu, chữ viết tắt và nghĩa của chúng cần được liệt kê và để ở phần đầu của đồ án. Tất cả các phương trình cần được đánh số và để trong ngoặc đơn đặt bên phía phải. Nếu một nhóm phương trình mang cùng một số thì những số này cũng được để trong ngoặc, hoặc một phương trình trong nhóm phương trình (5.1) có thể được đánh số là (5.1.1), (5.1.2), (5.1.3).
d. Viết tắt:
Không lạm dụng việc viết tắt trong đồ án. Chỉ viết tắt những từ, cụm từ hoặc thuật ngữ được sử dụng nhiều lần trong đồ án. Không viết tắt những cụm từ dài, những mệnh đề; không viết tắt những cụm từ ít xuất hiện trong đồ án. Nếu cần viết tắt những từ, thuật ngữ, tên cơ quan, tổ chức, … thì được viết tắt sau lần viết thứ nhất có kèm theo chữ viết tắt trong ngoặc đơn. Nếu đồ án có nhiều chữ viết tắt thì phải có bảng danh mục các chữ viết tắt (xếp theo thứ tự ABC) ở phần đầu đồ án. Viết tắt các thuật ngữ và cụm từ nước ngoài phải theo quy định quốc tế.
e. Cách trích dẫn tài liệu tham khảo
Việc trích dẫn phải theo số thứ tự của tài liệu ở danh mục Tài liệu tham khảo và được đặt trong ngoặc vuông, khi cần có cả số trang, ví dụ 16, tr.314-315. Đối với phần được trích dẫn từ nhiều tài liệu khác nhau, số của các tài liệu đó được đặt trong cùng một ngoặc vuông, theo thứ tự tăng dần, ví dụ 5, 21, 49. Đối với các tài liệu liên tiếp, dùng gạch nối giữa các số thứ tự của tài liệu trích dẫn, ví dụ 7-11.
g. Phụ lục của đồ án
Phần này bao gồm những nội dung cần thiết nhằm minh hoạ hoặc bổ trợ cho nội dung đồ án như số liệu, mẫu biểu, tranh ảnh, chương trình, màn hình minh họa, số liệu thử nghiệm… Nếu đồ án sử dụng những câu trả lời cho một bản câu hỏi thì bản câu hỏi mẫu này phải được đưa vào phần Phụ lục ở dạng nguyên bản đã dùng để điều tra, thăm dò ý kiến; không được tóm tắt hoặc sửa đổi. Các tính toán mẫu trình bày tóm tắt trong các bảng biểu cũng cần nêu trong Phụ lục của đồ án.

chi tiết các phần phụ lục xem tại file bên dưới
HUONG DAN TRINH BAY LUAN AN DMTX

About The Author

Number of Entries : 56

Leave a Comment

© Bản quyền nội dung thuộc về Bộ môn ĐMTX phòng 605 A6 ĐHGTVT, Theme edit By ĐMTX

Scroll to top