• Bộ môn Đầu máy toa xe - Khoa Cơ khí - Trường Đại học Giao thông Vận tải
You Are Here: Home » SV CẦN BIẾT » VĂN BẢN MẪU » Hướng dẫn trình bày và thủ tục xin bảo vệ luận văn thạc sỹ

Hướng dẫn trình bày và thủ tục xin bảo vệ luận văn thạc sỹ

Các bước thực hiện luận văn thạc sĩ.

1. Nhận đề tài ( Thông qua GVHD và bộ môn )

2. Tìm tài liệu tham khảo tại các thư viện, tại các cơ quan, trường học… hoặc qua bạn bè… Đây là khâu rất quan trọng, để đảm bảo đồ án thành công.

3. Nghiên cứu sơ bộ tài liệu và đề tài, sau đó viết đề cương (sơ bộ) và thông qua giáo viên hướng dẫn. Đề cương sẽ giúp học viên khái quát vấn đề trước khi đi vào chi tiết. – Nộp 3 cuốn (01 Bộ môn; 01 GVHD; 01 phòng Đào tạo ĐH&SĐH )

4. Tiến hành nghiên cứu lí thuyết và thực tiễn theo nội dung đề tài đã được vạch ra trong đề cương. Vừa làm vừa viết luận văn để kịp thời gian và dễ xử lí sai sót. Đây là giai đoạn tốn nhiều thời gian và cần sự tập trung cao của sinh viên.

5. Báo cáo tiến độ với giáo viên hướng dẫn và bộ môn đào tạo tình hình thực hiện theo đề cương và kết quả nghiên cứu.

6. Hoàn chỉnh luận văn thạc sĩ..

7. Nộp 01 cuốn Luận văn cho GVHD dẫn duyệt lần cuối và lấy ý kiến đồng ý được bảo vệ..

8.  Nộp 02 cuốn  luận văn và file dữ liệu  (01 bộ cho bộ môn  phụ trách ngành đào tạo và 01 bộ cho thư viện trường đào tạo)

9. Chuẩn bị bảo vệ luận văn (chuẩn bị máy tính,  máy chiếu, màn hình và  slide để bảo vệ)

Về số lượng và quy cách của luận văn.

3.1. Số lượng, quy cách của luận văn và thủ tục hồ só liên quan để bảo vệ.

  

Số bản

   

Thời điểm

Luận Văn

Dữ liệu

Nơi gửi

Quy cách

1. Chuẩn bị hồ sơ để thành lập hội đồng chấm  luận văn.

+ Bộ môn đề xuất hội đồng 05 thành viên.

+ Phòng ĐH&SĐH làm quyểt định thành lập HĐ và trình BGH ký duyệt

 

 

01

01

02

01 CD

01 CD

 

– Người hướng dẫn

– Bộ môn đào tạo

– Thư viện trường.

Có xác nhận đồng ý được bảo vệ của GVHD.

Luận văn đóng bìa cứng.

02 CD chứa dữ liệu luận văn.

Hồ sơ khác theo yêu cầu của phòng ĐH & SĐH ( Bảng điểm, lý lịch…)

  1. 2.     Đánh giá luận văn

tại hội đồng

– 02 Nhận xét phản biện

– Nhận xét GVHD

– Phiếu điểm

– Biên bản kiểm phiếu

– Quyết nghị hội đồng

( Văn bản theo mẫu và chữ ký theo qui định).

05

Bản báo cáo

 

-Thành viên hội đồng

 

– Thành viên tham dự

 

 

 

Luận văn đóng bìa cứng.

 

– Nội dung bản vẽ hoặc Slide (được GVHD duyệt)

 

 

3.2. Điều kiện được bảo vệ luận văn thạc sĩ trước hội đồng.

– Môn học đã đạt kết quả ( không nợ môn học nào)

– Được giáo viên hướng dẫn cho phép bảo vệ và có đơn xin bảo vệ ( mẫu 3)

– Nộp đủ 04 cuốn luận văn (01 GVHD; 01 bộ môn; 02 thư viện trường)

– Nộp đủ 02 đĩa CD-ROM, chứa nội dung văn bản luận văn dưới dạng .DOC, .PDF và .HTML, tài liệu tham khảo ( 01 CD cho bộ môn; 01 CD cho thư viện trường).

– Nộp 05 cuốn luận văn cho thành viên hội đồng.

– Hội đồng chấm luận văn sẽ căn cứ trên báo cáo kết quả thực hiện tại hội đồng bảo vệ  kết hợp với 02 nhận xét phản biện và GVHD để đánh giá và cho kết quả cuối cùng.

– Hội đồng chấm luận văn được thành lập căn cứ theo quyết định của trường theo đề nghị của bộ môn, hội đồng tối thiểu 5 thành viên: chủ tịch hội đồng, thư ký,  01 uỷ viên hội đồng, 02  phản biện. Kết quả được công bố sau khi kết thúc buổi bảo vệ                            

– Bộ môn sẽ tổ chức thời gian để các sinh viên gặp GVHD để được góp ý và chỉnh sửa báo cáo và chương trình của mình nếu cần thiết. (trước thời gian bảo vệ chính thức khoảng 1 tuần).

– Thời gian bảo vệ trước hội đồng (theo lịch)  cho mỗi đề tài là 20 phút + thời gian  trả lời câu hỏi của Hội đồng

– Học viên không hoàn thành đúng tiến độ phải làm đơn xin gia hạn phải được sự đồng ý của GVHD, trưởng bộ môn và Phòng đào tạo ĐH& SĐH, nếu được đồng ý sẽ bảo vệ với khóa tiếp sau và đóng kinh phí đào tạo quá hạn.

về trình bày luận văn thạc sĩ

xem trong file sau:

HUONG DAN TRINH BAY LUAN VAN THAC SY

About The Author

Number of Entries : 56

Leave a Comment

© Bản quyền nội dung thuộc về Bộ môn ĐMTX phòng 605 A6 ĐHGTVT, Theme edit By ĐMTX

Scroll to top