• Bộ môn Đầu máy toa xe - Khoa Cơ khí - Trường Đại học Giao thông Vận tải
You Are Here: Home » SV CẦN BIẾT » VĂN BẢN MẪU » MẪU ĐƠN XIN BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ

MẪU ĐƠN XIN BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

———-

ĐƠN XIN BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ

 

KÍNH GỬI: –  TRƯỞNG BỘ MÔN ĐẦU MÁY TOA XE

–  HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TƯ CÁCH BẢO VỆ TỐT NGHIỆP BỘ MÔN ĐẦU MÁY TOA XE

Tôi tên là: ……………………………………………………………………………………………………

Là học viên cao học khóa: ………………………………..hệ: …………………………………….

Niên khóa: từ năm…….. đến năm…………..Học tại:…………………………………………..           

Hiện đang thực hiện luận văn với đề Tài:…………………………………………….

GVHD: ………………………………………………………………………………………………

Hiện nay tôi đã hoàn thành luận văn cao học của mình và xin được bảo vệ luận văn  trong đợt bảo vệ,  từ ngày……………..  đến ngày …………………..

Trân trọng cảm ơn.

………., ngày…………. tháng………….. năm

Ý kiến của GV hướng dẫn                                                                Học viên

(ký tên)

CHI TIẾT DOWN TẠI FILE DƯỚI

MAU DON XIN BAO VE LUAN VAN THAC SY

About The Author

Number of Entries : 56

Leave a Comment

© Bản quyền nội dung thuộc về Bộ môn ĐMTX phòng 605 A6 ĐHGTVT, Theme edit By ĐMTX

Scroll to top