• Bộ môn Đầu máy toa xe - Khoa Cơ khí - Trường Đại học Giao thông Vận tải
You Are Here: Home » THƯ VIỆN » TÀI LIỆU THAM KHẢO » QUY TRÌNH SỬA CHỮA LỚN TOA XE HÀNG

QUY TRÌNH SỬA CHỮA LỚN TOA XE HÀNG

QUY TRÌNH SỬA CHỮA LỚN TOA XE HÀNG
Khổ đường 1,000m và 1,435m
Chương I. NGUYÊN TẮC CHUNG
Mục 1:  Phân loại, mục đích, địa điểm và kỳ hạn SCL toa xe hàng.
Mục 2: Những việc phải làm khi đưa toa xe hàng vào sửa chữa lớn.
Mục 3: Quy định thời hạn bảo hành chất lượng toa xe hàng sau SCL.
Mục 4: Một số quy tắc sử dụng vật liệu, phụ tùng trong SCL toa xe hàng.
Chương II. SỬA CHỮA, THAY THẾ GIÁ CHUYỂN HƯỚNG

Mục 1: Giải thể giá chuyển hướng.
Mục 2: Điều kiện để kiểm tra sửa chữa đôi  bánh xe.
Mục 3: Yêu cầu chung về sửa chữa đôi bánh xe.
Mục 4: Kiểm tra sửa chữa hộp trục.

Mục 5: Kiểm tra sửa chữa lò xo và phụ tùng lắp ráp lò xo.

Mục 6: Kiểm tra sửa chữa xà nhún, xà liên kết và các bộ phận liên quan.
Mục 7: Kiểm tra sửa chữa cối chuyển hướng.
Mục 8: Kiểm tra sửa chữa bàn trượt.
Mục 9: Kiểm tra sửa chữa khung giá, má giá GCH.
Mục 10: Kiểm tra sửa chữa các bộ giảm chấn.
Mục 11:  Yêu cầu chung về giá chuyển hướng.
Chương III. SỬA CHỮA HỆ THỐNG HÃM
Mục I: Kiểm tra sửa chữa hệ thống hãm gió ép.

Mục 2: Kiểm tra sửa chữa hệ thống truyền động hãm.
Mục 3: Kiểm tra sửa chữa hệ thống hãm tay.
Mục 4: Yêu cầu chung về hệ thống hãm.
Chương IV. SỬA CHỮA MÓC NỐI VÀ ĐỠ ĐẤM
Mục 1: Kiểm tra sửa chữa đầu móc, cổ móc.
Mục 2: Kiểm tra sửa chữa đuôi móc, hộp giảm đấm.
Mục 3. Kiểm tra sửa chữa các móc nối và đỡ đấm đặc biệt.
Mục 4: Yêu cầu chung về móc nối và đỡ đấm.

Chương V. SỬA CHỮA SÀN XE, BỆ XE.
Mục 1: Kiểm tra sửa chữa sàn xe.
Mục 2: Kiểm tra sửa chữa bệ xe.
Chương VI. SỬA CHỮA THÂN XE
(Thành xe, Trần xe và Mái xe)
Mục 1: Kiểm tra sửa chữa thành xe.
Mục 2: Kiểm tra sửa chữa mái xe và trần xe.
Mục 3: Kiểm tra sửa chữa chân cầu, tay vịn và cửa xe.
Chương VII. SỬA CHỮA TOA XE SI-TÉC (P)
Chương VIII. SƠN, DẬP KÝ HIỆU VÀ SỐ HIỆU TRÊN TOA XE
Chương IX. YÊU CẦU KỸ THUẬT SAU KHI HẠ XE
Quy trinh SCL TX Hang 2007

About The Author

Number of Entries : 56

Leave a Comment

© Bản quyền nội dung thuộc về Bộ môn ĐMTX phòng 605 A6 ĐHGTVT, Theme edit By ĐMTX

Scroll to top