• Bộ môn Đầu máy toa xe - Khoa Cơ khí - Trường Đại học Giao thông Vận tải
You Are Here: Home » THƯ VIỆN » TÀI LIỆU THAM KHẢO » QUY TRÌNH SỬA CHỮA NHỎ TOA XE HÀNG

QUY TRÌNH SỬA CHỮA NHỎ TOA XE HÀNG

QUY TRÌNH SỬA CHỮA NHỎ TOA XE HÀNG
KHỔ ĐƯỜNG 1.000MM VÀ 1.435MM
Chương I: NGUYÊN TẮC CHUNG

Mục 1: Phân loại, mục đích, địa điểm và kỳ hạn SCN toa xe hàng.

Mục 2: Những công việc phải làm khi đưa toa xe vào SCN.

Mục 3: Quy định thời hạn bảo hành chất lượng toa xe hàng sau SCN.

Mục 4: Một số quy tắc sử dụng vật liệu, phụ tùng trong SCN toa xe hàng.

Chương II: GIÁ CHUYỂN HƯỚNG TOA XE

Mục 1: Giải thể giá chuyển hướng.

Mục 2: Điều kiện để kiểm tra, sửa chữa đôi bánh xe.

Mục 3.  Kiểm tra sửa chữa hộp trục ổ trượt.

Mục 4: Kiểm tra sửa chữa hộp trục ổ bi.

Mục 5. Kiểm tra sửa chữa lò xo và phụ tùng lắp ráp lò xo.

Mục 6 : Kiểm tra, sửa chữa xà nhún, xà liên kết và các bộ phận liên quan.

Mục 7. Kiểm tra, sửa chữa cối chuyển hướng.

Mục 8. Kiểm tra, sửa chữa bàn trượt.

Mục 9. Kiểm tra sửa chữa má giá, khung giá chuyển hướng.

Mục 10: Kiểm tra sửa chữa các bộ giảm chấn.

Mục 11. Yêu cầu chung về giá chuyển hướng.

Chương III: SỬA CHỮA HỆ THỐNG HÃM.

Mục 1. Kiểm tra, sửa chữa hệ thống hãm gió ép.

Mục 2. Kiểm tra, sửa chữa hệ thống truyền động hãm.

Mục 3. Kiểm tra, sửa chữa hệ thống hãm tay.

Mục 4. Yêu cầu chung về hệ thống hãm.

Chương IV: SỬA CHỮA MÓC NỐI VÀ ĐỠ ĐẤM

Mục 1. Kiểm tra sửa chữa đầu móc, cổ móc.

Mục 2. Kiểm tra sửa chữa đuôi móc, hộp giảm đấm.

Mục 3. Kiểm tra sửa chữa các móc nối và đỡ đấm đặc biệt.

Mục 4. Yêu cầu chung về móc nối và đỡ đấm.

Chương V: SỬA CHỮA BỆ XE.

Mục 1. Kiểm tra, sửa chữa các xà bệ xe.

Mục 2. Sửa chữa các giằng bổ cường

Chương VI: SỬA CHỮA SÀN XE.

Mục 1. Kiểm tra, sửa chữa sàn xe lát bằng gỗ.

Mục 2. Kiểm tra, sửa chữa sàn xe bằng thép.

Chương VII: SỬA CHỮA THÂN XE.

(Thành xe, trần xe và mái xe)

Mục 1. Kiểm tra, sửa chữa thành xe.

Mục 2. Kiểm tra, sửa chữa mái xe và trần xe (toa xe G).

Mục 3. Kiểm tra, sửa chữa chân cầu, tay vịn và cửa xe.

Chương VIII: SỬA CHỮA TOA XE SI-TÉC (P)

Chương IX: SƠN, DẬP KÝ HIỆU VÀ SỐ HIỆU TRÊN TOA XE.

Mục 1. Sơn toa xe.

Mục 2. Dập ký hiệu và số hiệu toa xe.

Chương X: YÊU CẦU KỸ THUẬT SAU KHI HẠ XE

Quy trinh SCN TX hang 2007

 

About The Author

Number of Entries : 56

Leave a Comment

© Bản quyền nội dung thuộc về Bộ môn ĐMTX phòng 605 A6 ĐHGTVT, Theme edit By ĐMTX

Scroll to top