• Bộ môn Đầu máy toa xe - Khoa Cơ khí - Trường Đại học Giao thông Vận tải
You Are Here: Home » THƯ VIỆN » TÀI LIỆU THAM KHẢO » QUY TRÌNH SỬA CHỮA LỚN TOA XE KHÁCH

QUY TRÌNH SỬA CHỮA LỚN TOA XE KHÁCH

QUY TRÌNH SỬA CHỮA LỚN TOA XE KHÁCH

KHỔ ĐƯỜNG 1.000MM VÀ 1.435MM

Chương I. NGUYÊN TẮC CHUNG

Mục I. Phân loại, mục đích, địa điểm và kỳ hạn SCL lớn toa xe khách.

Mục 2. Những việc phải làm khi đưa toa xe khách vào SCL.

Mục 3. Thời hạn bảo hành chất lượng toa xe khách sau SCL.

Mục 4. Quy định về việc sử dụng vật liệu, phụ tùng, lắp ráp các bộ phận chi tiết toa xe.

Chương II. SỬA CHỮA GIÁ CHUYỂN HƯỚNG

Mục 1. Giải thể giá chuyển hướng.

Mục 2. Điều kiện để kiểm tra sửa chữa đôi bánh xe.

Mục 3. Kiểm tra sửa chữa đôi bánh xe.

Mục 4. Những yêu cầu chung khi sửa chữa đôi bánh xe.

Mục 5.  Kiểm tra sửa chữa hộp trục ổ bi.

Mục 6.  Kiểm tra sửa chữa hộp trục ổ trượt.

Mục 7.  Kiểm tra sửa chữa lò xo và phụ tùng lắp ráp lò xo.

Mục 8. Kiểm tra sửa chữa xà ngựa giá chuyển hướng.

Mục 9. Kiểm tra sửa chữa xà nhún, xà liên kết và các bộ phận liên quan.

Mục 10. Kiểm tra sửa chữa cối chuyển hướng.

Mục 11. Kiểm tra sửa chữa bàn trượt.

Mục 12. Kiểm tra sửa chữa má giá, khung GCH và các chi tiết liên quan.

Mục 13. Kiểm tra sửa chữa các bộ giảm chấn.

Mục 14. Yêu cầu chung về giá chuyển hướng.

chương III. SỬA CHỮA HỆ THỐNG HÃM

(bao gồm: hãm gió ép, truyền động hãm, hãm tay)

Mục 1. Kiểm tra sửa chữa hệ thống hãm gió ép.

Mục 2. Kiểm tra sửa chữa hệ thống truyền động hãm.

Mục 3. Kiểm tra sửa chữa hệ thống hãm tay.

Mục 4. Yêu cầu chung về hệ thống hãm toa xe.

Chương IV. SỬA CHỮA MÓC NỐI VÀ ĐỠ ĐẤM

Mục 1. Kiểm tra sửa chữa móc nối.

Mục 2. Kiểm tra sửa chữa đỡ đấm.

Mục 3. Yêu cầu chung về móc nối và đỡ đấm.

Chương V. SỬA CHỮA SÀN XE, BỆ XE.

Mục 1. Kiểm tra sửa chữa sàn xe.

Mục 2. Kiểm tra sửa chữa bệ xe.

Chương VI. SỬA CHỮA THÂN XE VÀ CÁC BỘ PHẬN LIÊN QUAN

Mục 1. Kiểm tra sửa chữa Thân xe.

Mục 2. Kiểm tra sửa chữa các bộ phận liên quan thân xe.

Mục 3. Kiểm tra sửa chữa hệ thống cửa đi lại, cửa sổ, cửa lưới chống ném đá.

Mục 4. Kiểm tra sửa chữa súp lê đầu xe.

Chương VII. SỬA CHỮA CÁC TRANG THIẾT BỊ TRÊN TOA XE

Chương VIII. SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN, TRUYỀN THANH

Chương IX. SỬA CHỮA HỆ THỐNG CẤP NƯỚC, VỆ SINH

Chương X. SƠN, DẬP KÝ HIỆU VÀ SỐ HIỆU TOA XE.

Chương XI: YÊU CẦU KỸ THUẬT SAU KHI HẠ XE 

QT SCL TXK 2007

 

About The Author

Number of Entries : 56

Leave a Comment

© Bản quyền nội dung thuộc về Bộ môn ĐMTX phòng 605 A6 ĐHGTVT, Theme edit By ĐMTX

Scroll to top