• Bộ môn Đầu máy toa xe - Khoa Cơ khí - Trường Đại học Giao thông Vận tải
You Are Here: Home » THƯ VIỆN » TÀI LIỆU THAM KHẢO » QUY TRÌNH SỬA CHỮA NHỎ TOA XE KHÁCH

QUY TRÌNH SỬA CHỮA NHỎ TOA XE KHÁCH

QUY TRÌNH SỬA CHỮA NHỎ TOA XE KHÁCH

 KHỔ ĐƯỜNG 1.000MM VÀ 1.435MM

——————–

Chương I. NGUYÊN TẮC CHUNG

Chương II. SỬA CHỮA GIÁ CHUYỂN HƯỚNG

chương III. SỬA CHỮA HỆ THỐNG HÃM

(bao gồm: hãm gió ép, truyền động hãm, hãm tay)

Chương IV. SỬA CHỮA MÓC NỐI VÀ ĐỠ ĐẤM

Chương V. SỬA CHỮA BỆ XE, SÀN XE

Chương VI. SỬA CHỮA THÂN XE VÀ CÁC BỘ PHẬN LIÊN QUAN

Chương VII. SỬA CHỮA CÁC TRANG THIẾT BỊ NỘI

Chương VIII. SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN, TRUYỀN THANH

Chương IX. SỬA CHỮA HỆ THỐNG CẤP NƯỚC, VỆ SINH

Chương X. SƠN, DẬP KÝ HIỆU VÀ SỐ HIỆU TOA XE

Chương XI: YÊU CẦU KỸ THUẬT SAU KHI  HẠ XE 

QT SCN TXK 2007

About The Author

Number of Entries : 56

Leave a Comment

© Bản quyền nội dung thuộc về Bộ môn ĐMTX phòng 605 A6 ĐHGTVT, Theme edit By ĐMTX

Scroll to top