• Bộ môn Đầu máy toa xe - Khoa Cơ khí - Trường Đại học Giao thông Vận tải
You Are Here: Home » THƯ VIỆN » TCVN-QCVN » Quy chuẩn 348

Quy chuẩn 348

Quy chuẩn 348 biên soan 2011

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ YÊU CẦU AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT KHI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ

National technical regulation on technical safety requirements and environmental protection of railway vehicle when periodical inspection

MỤC LỤC

1.            Quy định chung.. 5

1.1.         Phạm vi điều chỉnh.. 5

1.3.         Giải thích từ ngữ.. 5

2.            Quy định kỹ thuật 6

2.1.         Yêu cầu chung.. 6

2.2.         Đầu máy Diesel, toa xe động lực, phương tiện chuyên dùng.. 6

2.2.2.     Bộ trục bánh.. 7

2.2.3.     Giá xe. 8

2.2.4.     Vỏ máy, buồng lái 9

2.2.5.     Móc nối đỡ đấm… 9

2.2.6.     Hệ thống hãm… 11

2.2.7.     Hệ thống xả cát: 13

2.2.9.     Động cơ Diesel 13

2.2.10.  Hệ thống truyền động thủy lực: 14

2.2.11.   Hệ thống truyền động điện: 14

2.2.12.   Hệ thống điện điều khiển.. 15

2.2.13.   Hệ thống đèn chiếu sáng và đèn tín hiệu.. 15

2.2.14.   Còi 15

2.3.          Toa xe. 16

2.3.1.     Giá chuyển hướng.. 16

2.3.2.     Bộ trục bánh.. 18

2.3.3.     Bệ xe. 20

2.3.4.    Móc nối, đỡ đấm… 22

2.3.5.     Hệ thống hãm… 23

2.3.6.     Hệ thống điện.. 25

2.3.7.     Thân xe. 25

2.3.8.    Các thiết bị trên toa xe khách.. 26

3.            Quy định về quản lý. 27

4.            Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân.. 27

5.            Tổ chức thực hiện.. 28

Quy chuan 348

About The Author

Number of Entries : 56

Leave a Comment

© Bản quyền nội dung thuộc về Bộ môn ĐMTX phòng 605 A6 ĐHGTVT, Theme edit By ĐMTX

Scroll to top