• Bộ môn Đầu máy toa xe - Khoa Cơ khí - Trường Đại học Giao thông Vận tải
You Are Here: Home » SV CẦN BIẾT » THÔNG BÁO TỪ BỘ MÔN » Thông báo về việc đăng ký học kỳ I năm học 2013-2014 SV khóa 50,51,52,53

Thông báo về việc đăng ký học kỳ I năm học 2013-2014 SV khóa 50,51,52,53

theo thông báo của nhà trường lich đăng ký như sau

với SV 50-51 từ 01/07/2013 đến 3/7/2013

SV 52-53 từ 04/7/2013 đế 06/7/2013

About The Author

Number of Entries : 56

Leave a Comment

© Bản quyền nội dung thuộc về Bộ môn ĐMTX phòng 605 A6 ĐHGTVT, Theme edit By ĐMTX

Scroll to top