• Bộ môn Đầu máy toa xe - Khoa Cơ khí - Trường Đại học Giao thông Vận tải
You Are Here: Home » THƯ VIỆN » TCVN-QCVN » TCVN 9983: 2013 – Thiết kế toa xe

TCVN 9983: 2013 – Thiết kế toa xe

TCVN 9983: 2013 do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Bộ Giao thông vận tải đề nghị, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

TCVN 9983: 2013 được xây dựng trên cơ sở tham khảo tiêu chuẩn đường sắt Trung Quốc TB/T 1335 – 1996: Quy phạm thiết kế và thử nghiệm bền.

Lời nói đầu

Trang

1 Phạm vi áp dụng

7

2 Tài liệu viện dẫn

7

3 Thuật ngữ và định nghĩa

7

4 Hồ sơ thiết kế

10

4.1 Nội dung hồ sơ thiết kế

10

4.2 Quy định về hồ sơ thiết kế

10

5 Yêu cầu tính toán thiết kế

15

5.1 Điều kiện môi trường

15

5.2 Đường bao mặt cắt ngang của toa xe

15

5.3 Bố trí trục và kích thước theo chiều dọc toa xe

15

5.4 Bán kính đường cong thông qua nhỏ nhất

15

5.5 Siêu cao của đường cong

16

5.6 Tải trọng trục

16

5.7 Tốc độ cấu tạo trong tính toán thiết kế

16

5.8 Độ cao trọng tâm toa xe

16

5.9 Tải trọng và lực cơ bản tác dụng lên toa xe

17

5.10 Các tham số khi tính toán động lực học toa xe

23

5.11 Các tham số khi tính toán hãm

25

6 Vật liệu dùng trong kết cấu toa xe

27

6.1 Yêu cầu chung

27

6.2 Vật liệu kim loại và ứng suất cho phép

27

6.3 Vật liệu phi kim loại

29

7 Tính toán thiết kế toa xe

30

7.1 Nguyên tắc thiết kế

30

7.2 Tính toán sức bền của kết cấu thép toa xe

31

7.3 Bộ móc nối đỡ đấm

32

7.4 Giá chuyển hướng

32

7.5 Hệ thống hãm toa xe

33

7.6 Chỉ tiêu động lực học và tiếng ồn cho phép

34

7.7 Yêu cầu thiết kế đối với các bộ phận thân toa xe khách

35

7.8 Yêu cầu thiết kế đối với các bộ phận thân toa xe hàng

38

7.9 Yêu cầu thiết kế về phòng chống cháy

39

8 Thiết kế toa xe tiếp cận người khuyết tật

40

Phụ lục A: Yêu cầu và phương pháp tính toán sức bền của kết cấu thép toa xe

49

Phụ lục B: Khổ giới hạn đầu máy toa xe

55

Phụ lục C: Biên dạng mặt lăn côn khổ đường 1000 mm

57

Phụ lục D: Vị trí đo độ ồn bên trong toa xe

58

Down TCVN 9983: 2013 TCVN 9983 – Thiết kế toa xe

About The Author

Number of Entries : 56

Leave a Comment

© Bản quyền nội dung thuộc về Bộ môn ĐMTX phòng 605 A6 ĐHGTVT, Theme edit By ĐMTX

Scroll to top