• Bộ môn Đầu máy toa xe - Khoa Cơ khí - Trường Đại học Giao thông Vận tải
You Are Here: Home » GIỚI THIỆU » LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Lịch sử Phát triển

1.  Chức năng, nhiệm vụ của Bộ môn Đầu máy – Toa xe

Bộ môn Đầu máy-Toa xe có truyền thống 50 năm trong tiến trình xây dựng và phát triển của Nhà trường, là đơn vị duy nhất của Trường Giao thông Vận tải và giữ vị trí độc tôn trong cả nước trong lĩnh vực đào tạo kỹ sư chuyên ngành Đầu máy-Toa xe.

Chức năng, nhiệm vụ hiện nay của Bộ môn là:

– Đào tạo đại học 04 chuyên ngành: Đầu máy, Toa xe, Đầu máy – Toa xe và Tầu điện-Metro.

– Đào tạo sau đại học (Thạc sỹ và Tiến sỹ) 02 chuyên ngành: Kỹ thuật đầu máy, toa xe và Khai thác, bảo trì đầu máy xe lửa, toa xe.

– Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, phục vụ sản suất và hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.

2. Lịch sử phát triển của bộ môn đầu máy – toa xe

Ngày 24 tháng 3 năm 1962, Trường Đại học Giao thông Vận tải được thành lập theo Quyết định số 42/CP của Thủ tường Chính phủ. Trước đó, tháng 12 năm 1960, Khoá 1 của Trường Đại học Giao thông Vận tải đã chính thức được khai giảng với 117 sinh viên là các cán bộ l•nh đạo, cán bộ kỹ thuật trung cấp của ngành về học chuyển cấp các ngành Cầu, Đường sắt, Đường bộ, Bưu điện, Quản lý Công trình, Quản lý Cơ khí. Thời  gian  này  Nhà  trường  tiếp nhận và trực tiếp phụ trách lớp EMùng sáu  tháng  Giênge,  lớp  Tại  chức  ban đêm đầu tiên khai giảng ngày 06-01-1961 do Tổng cục Đường sắt tổ chức, gồm 35 cán bộ kỹ thuật về đầu máy hơi  nước  và  toa  xe  theo  học  ngành Đầu máy-Toa xe (lúc này còn chung một ngành). Đây là thời điểm lịch sử đáng ghi nhớ về quá trình đào tạo kỹ sư  chuyên  ngành  Đầu  máy-Toa  xe sau này. Cũng từ năm 1960 đó được coi là năm ra đời của chuyên ngành Đầu máy-Toa xe và Bộ môn Đầu máy-Toa xe.

Những người thầy đầu tiên đặt nền tảng cho Bộ môn Đầu máy-Toa xe là: thầy Nguyễn Lâm Hoè, Khuất Tất Nhưỡng, Hàn Mạnh Kỳ, Nguyễn Xuân Liên. Bộ môn Đầu máy-Toa xe tồn tại từ năm 1960 đến năm 1969. Bộ môn Đầu máy-Toa xe được tách ra thành 2 Bộ môn Đầu máy và Bộ môn Toa xe vào năm 1969. Từ  năm  1988 hai  Bộ môn  Đầu  máy  và  Toa xe  sáp nhập  thành  Bộ  môn  Đầu máy-Toa xe cho đến nay. Cho đến nay Bộ môn Đầu máy – Toa xe đã từng có: 02 Tiến sỹ Khoa học (các thầy  Lã Ngọc  Khuê,  Lại  Ngọc  Đường),  09  Tiến  sỹ  (các  thầy  Dương  Hồng  Thái, Nguyễn Hữu Dũng, Nguyễn Văn Chuyên, Trương Duy Phúc, Đỗ Đức Tuấn, Lê Văn Doanh,  Lê  Văn  Học,  Vũ  Duy  Lộc,  Đỗ  Việt  Dũng);  02  Giáo  sư  (các  thầy  Lã Ngọc Khuê, Đỗ Đức Tuấn), 02 Giảng viên Cao cấp (thầy Lê Văn Doanh, thầy Vũ Duy Lộc), 05 Phó Giáo sư (các thầy Lê Văn Doanh, Lê Văn Học, Vũ Duy Lộc, Nguyễn Văn Chuyên, Đỗ Việt Dũng),  05  Nhà giáo ưu  tú  (các thầy Lê Văn Doanh,  Nguyễn  Văn Chuyên,  Lê Văn Học, Đỗ Đức Tuấn, Vũ Duy Lộc). Có 4 thầy giáo được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (Lê Văn Học, Lê Văn Doanh, Đỗ Đức Tuấn, Vũ Duy Lộc). Tính đến 10/2010, Bộ môn Đầu máy Toa xe có 13 giảng viên, trong đó có 01 Giáo sư, 02 Phó Giáo sư – Giảng viên cao cấp, 02 Phó Giáo sư, 04 nhà giáo ưu tú, 05 Thạc sỹ (01 giảng viên đang là NCS ở nước ngoài, 01 giảng viên là NCS trong nước và 01 giảng viên là Thạc sỹ ở nước ngoài mới về công tác), 03 Kỹ sư (01 đang là Học viên cao học).

 

 

 

 

 

 

 

 

© Bản quyền nội dung thuộc về Bộ môn ĐMTX phòng 605 A6 ĐHGTVT, Theme edit By ĐMTX

Scroll to top