• Bộ môn Đầu máy toa xe - Khoa Cơ khí - Trường Đại học Giao thông Vận tải
You Are Here: Home » GIỚI THIỆU » ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Các thầy cô hiên đang công tác tại Bộ môn

1. Thầy Lê Văn Doanh

Chức danh: PGS.TS, Giảng viên cao cấp, nhà giáo Ưu tú,

Ngày tháng năm sinh: 5/6/1944

Quê quán: Ứng Hòa – Hà Tây ( Hà Nội)

Nơi đào tạo: Việt Nam – Liên Xô

chuyên ngành: Toa xe K4 – ĐHGTVT

thời gian công tác tại bộ môn từ năm 1970 đến nay

Nguyên trưởng bộ môn ĐMTX, trưởng khoa đào tạo sau đại học ĐHGTVT, được tặng thưởng Huân chương lao động hạng 3.

PGS.TS.GVCC.NGƯT.LÊ VĂN DOANH

2. Thầy Vũ Duy Lộc

Chức danh: PGS.TS, Giảng viên cao cấp, nhà giáo Ưu tú,

Ngày tháng năm sinh:14/4/1946

Quê quán:Việt Yên – Bắc Giang

Nơi đào tạo: Việt Nam – Liên Xô

chuyên ngành: Toa xe K6 – ĐHGTVT

thời gian công tác tại bộ môn từ năm 1970 đến nay

Nguyên trưởng khoa cơ khí, Được nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng 3.

PGS.TS.GVCC.NGƯT.VŨ DUY LỘC

3. Thầy Nguyễn Văn Chuyên

Chức danh: PGS.TS, nhà giáo Ưu tú,

Ngày tháng năm sinh:26/12/1947

Quê quán:Lý Nhân – Hà Nam

Nơi đào tạo: Việt Nam – Hungari

chuyên ngành: Toa xe K6 – ĐHGTVT

thời gian công tác tại bộ môn từ năm 1970 đến nay

Nguyên trưởng bộ môn ĐMTX

PGS.TS.NGƯT.NGUYỄN VĂN CHUYÊN

4. Thầy Đỗ Đức Tuấn

Chức danh: GS.TS, nhà giáo Ưu tú,

Ngày tháng năm sinh:30/4/1950

Quê quán: Hạ Hòa – Phú Thọ

Nơi đào tạo:Liên Xô

chuyên ngành: Đầu máy

thời gian công tác tại bộ môn từ năm 1974 đến nay

Nguyên phó trưởng bộ môn ĐM, ĐMTX, BTĐU Khoa, Phó trưởng khoa cơ khí, Phó giám đốc thường trực cơ sở 2 Tp.HCM, Phó Hiệu trưởng trường ĐHGTVT. Được tặng thưởng Huân chương lao động hạng 3.

GS.TS.NGƯT. ĐỖ ĐỨC TUẤN

5. Thầy Đỗ Việt Dũng

Chức danh: PGS.TS

Ngày tháng năm sinh: 16/12/1955

Quê quán:Vĩnh Lộc – Thanh Hóa

Nơi đào tạo: Việt Nam

chuyên ngành: Đầu máy K15

thời gian công tác tại bộ môn từ năm 1979 đến nay

Trưởng bộ môn ĐMTX, Phó BTĐU Khoa, Phó trưởng khoa cơ khí

PGS.TS. ĐỖ VIỆT DŨNG

6. Thầy Kiều Công Thành

Chức danh:ThS. NCS

Ngày tháng năm sinh:02/4/1976

Quê quán:  Phúc Thọ – Hà Tây ( Hà Nội)

Nơi đào tạo: Việt Nam

chuyên ngành: Đầu máy Toa xe K35

thời gian công tác tại bộ môn từ năm 2001 đến nay

Phó trưởng bộ môn ĐMTX

ThS. NCS. KIỀU CÔNG THÀNH

7. Thầy Mai Văn Thắm

Chức danh:ThS. NCS

Ngày tháng năm sinh:28/3/1979

Quê quán: Đô Lương – Nghệ An

Nơi đào tạo: Việt Nam, TQ

chuyên ngành: Đầu máy Toa xe K38

thời gian công tác tại bộ môn từ năm 2002 đến nay

8. Cô Vũ Thị Hoài Thu

Chức danh: ThS

Ngày tháng năm sinh: 01/11/1979

Quê quán:Việt Yên – Bắc Giang

Nơi đào tạo: Việt Nam

chuyên ngành: Đầu máy Toa xe K38

thời gian công tác tại bộ môn từ năm 2002 đến nay

ThS. VŨ THỊ HOÀI THU

9. Thầy Tào Văn Chiến

Chức danh: ThS

Ngày tháng năm sinh:24/4/1982

Quê quán: Hoằng Hóa – Thanh Hóa

Nơi đào tạo: Việt Nam

chuyên ngành: Đầu máy Toa xe K42

thời gian công tác tại bộ môn từ năm 2006 đến nay

ThS. Tào Văn Chiến

10. Thầy Phạm Văn Tiến

Chức danh: ThS

Ngày tháng năm sinh: 04/7/1981

Quê quán:Chí Linh – Hải Dương

Nơi đào tạo: Việt Nam, TQ

chuyên ngành: Đầu máy Toa xe K40

thời gian công tác tại bộ môn từ năm 2008 đến nay

ThS. PHẠM VĂN TIẾN

11. Thầy Nguyễn Trung Hiếu

Chức danh: KS

Ngày tháng năm sinh: 11/11/1984

Quê quán: Phúc Thọ – Hà Tây ( Hà Nội)

Nơi đào tạo: Việt Nam

chuyên ngành: Đầu máy Toa xe K44

thời gian công tác tại bộ môn từ năm 2008 đến nay

KS. NGUYỄN TRUNG HIẾU

12. Thầy Phạm Huy Khương

Chức danh:KS

Ngày tháng năm sinh: 19/8/1986

Quê quán:Cẩm Giàng – Hải Dương

Nơi đào tạo: Việt Nam

chuyên ngành: Đầu máy Toa xe K45

thời gian công tác tại bộ môn từ năm 2009 đến nay

KS. PHẠM HUY KHƯƠNG

13. Thầy Nguyễn Đức Toàn

Chức danh:KS

Ngày tháng năm sinh:25/11/1987

Quê quán:Yên Bình – Yên Bái

Nơi đào tạo: Việt Nam

chuyên ngành: Đầu máy Toa xe K46

thời gian công tác tại bộ môn từ năm 2010 đến nay

KS. NGUYỄN ĐỨC TOÀN

© Bản quyền nội dung thuộc về Bộ môn ĐMTX phòng 605 A6 ĐHGTVT, Theme edit By ĐMTX

Scroll to top